top of page
  • טל פלג דיאטנית קלינית

פתרונות חדשים לירידה במשקל


מי לא היה רוצה לרדת במשקל מהר ? אבל... הפתרונות מוגבלים והם אינם באים לבדם אלא עם שינוי אורח חיים משמעותי הכולל שינוי תפיסה ושינוי חשיבה ספורט ואורח חיים בריא. פתרונות אלו הם סוג של "קביים" , מאפשרים לעשות את השינוי יותר בקלות אך חשוב להבין שללא שינוי , לא תהיה ירידה במשקל ולא תהיה שמירה על המשקל אחרי שיושג.

מוזמ

145 צפיות
bottom of page